Tag Archives: büyükçekmece Tapu Müdürü Ali Günal

Tapu Müdürü Ali Günal

Adsl için kullanılan spektrum 255 eşit parçaya bölünmüştür.Her taşıyıcı frekansı 4,3125 kHz dir.Her taşıyıcı için ilk senkronizasyon anından ne kadar yük taşıyacağı kararlaştırılır ve maksimum taşıyacağı bit değerinin 2 bit altında çalışır.Bu taşıyıcılardan birinde gürültü ve kesinti olması halinde bu kanallardan taşınması gereken yük yanındaki taşıyıcılarda boş bırakılan 2 bitlik alanlara taşınır.
Upstream yönü için :7 ile 29 arası taşıyıcılar kullanılır.
Downstream yönü için :38 ile 255 arası taşıyıcılar kullanılır.

Reklamlar